CBSE Result 2019-20 Click hear for details...


# Name %
1. Suhani Bhattacharyya 97.6%
2. Yashovardhan Gaikwad 96.1%
3. Tamanna Pandey 96.1%
4. Jaanhvi Lalingkar 95.8%
5. Agastya Sharma 95.8%
6. Xena Pereira 95.5%
7. Shraddha Patil 93.1%

CBSE Result 2018-19# Name %
1. Mansi Vidhyut Arora 97.20%
2. Preethi Rathina 96.20%
3. Ninad Abhijeet Desai 95.00%
4. Suneela Gabbita 91.50%
5. Aryan Gupta 91.00%

CBSE Result 2017-18     # Name %
1. VIDIT SETHI 92%
2. KRITI SHARMA 89%
3. SUVAM KUMAR VERMA 83%
4. KRISHNA SIDDHARTH 80%